Eskola

Pedagogi Plan Orokorra

Helburu orokorrak

Musika Eskolen jarduera arautzen duen Eusko Jaurlaritzaren Dekretuak dio irakaskuntza hau musikagintza bera helburu dela hori egin nahi duten pertsonentzat, adin mugarik gabe: hasiera batean, lanbiderako izango denik barik, musika egin nahi dutenentzat dela. Honela jarraitzen du testuak: Musika-eskolen helburu nagusia da edozein adinetako zaletuei tradizioan oinarritutako dantza eta musikaren alorretan prestakuntza praktikoa ematea, gaitasun eta bokazio berezia erakusten dituztenak lanbide-ikasketarako bideratzeko eta prestatzeko zeregina alde batera utzi gabe.

Azkenik, Musika Eskolen helburuak azaltzen ditu; hemen idatziko ditugu hitzez hitz:

 • Gizarteak luze-zabal eskatzen duen musika-kultura praktikoari erantzuteko dira, hain zuzen musikazaleak horren bidez bere burua hobetzea eta bere kultura eta adierazpidearen altxorra handitzea bilatzen baitu, bere buruarekin eta inguruarekin oreka haundiagoa izateko.
 • Arautu gabeko eta funts-funtsean praktikoa den musika-irakaskuntza eskaintzeko dira, batez ere taldekako musika egin ahal izateko.
 • Ondorioz, ikaslearen partaidetza eragilea sustatu behar da batetik, bai bakar-lanean eta bai taldean, eta bestetik ikastetxearen eta berau errotuta dagoen gizartearen arteko loturak. Norberarengan hasi eta, gizartera hedatu gabe, bertan amaitzen den ikasketak galdu egiten ditu ikasketak egiteko dauden arrazoi batzuk.
 • Musika kontuak orokorrago ulertu ahal izateko ezinbesteko diren gutxienezko gai teorikoak emango dira, eta hasteko behintzat, ikasleak gaiak sakonago jakiteko premia duen heinean berak horrela eska dezanean emango ere.
 • Adina kontuan izan gabe eskainiko da zerbitzu hori, hasi haurretan eta zaharrak barne.
 • Musika-jardueren artean dauden aukera guztiak eskaintzea: musika klasikoa, antzinakoa, modernoa, tradizioan oinarritutakoa, herrikoia, joera desberdinetakoa, rocka, jazza, elektronikazko musika, e.a.
 • Irakaskuntzako egitarauak ikaslearen interesari, emanari eta martxari egokitu zaizkie, baina, ikasleek ere, beroiek jasotzen dituzten irakaskuntzei probetxu egokia ateratzeko gutxienezko baldintzak bete behar dituztela ahaztu gabe. Azken batean, euren eskaintzaren plana egiterakoan askatasuna eta autonomia daukate, ikaslearen interes eta gaitasunetara hobeto egokitzeko.
 • Estilo guztietako musikak entzuteko gogoa indartzea eta kritikarako gaitasuna garatzea, bai ikasleengan eta bai herritarrengan.
 • Irakaskuntzako tekniken hobekuntza sustatzea, irakasleak eten gabe hobetuz eta egunean jarriaz.
 • Euren gaitasuna eta interesa direnak direlako, araututako irakaskuntzetara sartzeko baldintzak bete eta asmoa agertzen duten ikasleei prestakuntza sakonagoa bideratzea eta ematea, mintegi hauetatik sortutako ikasle gogotsu eta gaituez hornituko baitira araututako musika-irakaskuntzetarako ikastetxeak.
 • Herriko eta eskualdeko musika-tradizioak bildu, tajutu eta zabaltzea, ikastetxea kokatuta dagoen herriko kultura-nortasunaren gune bilakatuz.
 • Beste Musika-eskolekin lankidetzan aritzea, Herrialdean, Euskadin, Espainian eta Europan, irakaskuntza metodologiak, ikasleak eta irakasleak elkarren artean trukatzeko, jarduera batzuk batera egiteko, antolaketa eta jardutzeko ereduen berri elkarri emateko, e.a.
 • Herriko musika-kulturan eragin baikorra izatea, ez bakarrik ikasleen prestakuntza lortuaz, baizik eta musika-taldeen jendaurreko etengabeko jarduera bidez gizartean musika zabaltzeko zuzeneko ekintzak landuz.

Hezkuntza Eskaintza

Eskolako hezkuntza-eskaintzaren barruan Musika eskoletako 2., 3. eta 4. mailak sartzen dira eta dekretu arau-emailean (289/1992 Dekretua, urriaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko musika eskolak sortzeko eta funtzionamendurako oinarrizko arauak ezartzen dituena) adierazitako adar guztiak: kantuko adarra, musika instrumental sinfonikoaren adarra, musika instrumental eta dantza tradizionaleko adarra, hainbat joeratako adarra: jazza, rocka, popa, musika elektronikoa, eta instrumentu polifonikoen adarra
Gure eskolan ikasten hasteko gutxienez zortzi urte izan behar dira (edo zazpi, ikasturtea hasten den urtean zortzi egiteko), horixe baita 2. maila hasteko ezarrita dagoena. Orduan hasten da instrumentua eta musika hizkuntza ikasten. Lehen maila, edo kontaktuzkoa, 4 eta 7 urte bitarteko umeentzako prestakuntza, ez da gure eskolan ematen.

Espezialitateak - Musika Tresnak

Ikasle guztiek daukaten espezialitate instrumental bat, eta bakarra da. Eskari handia eta gure eskaintza mugatua kontuan hartuta, ikasle bakoitzari instrumentu bat ikasteko aukera baino ezin diogu eman.
Hauek dira eskolak ikasi daitezkeen espezialitateak:

 • Akordeoia
 • Alboka
 • Bateria
 • Baxu elektrikoa
 • Bibolina
 • Biola
 • Biolontxeloa
 • Bonbardinoa
 • Dultzaina
 • Fagota
 • Flauta
 • Gitarra
 • Gitarra elektrikoa
 • Kantua
 • Klarinetea
 • Kontrabaxua
 • Oboea
 • Perkusioa
 • Pianoa
 • Saxofoia
 • Teklatuak
 • Trikitixa
 • Tronboia
 • Tronpa
 • Tronpeta
 • Tuba
 • Txistua
 

Osagarrizko Ikasgaiak

   Analisia
Ikasgai honen helburua musikaren ezagutzan sakontzea da, bere elementuak aztertuta: altuera, erritmoa, forma, etab. Era berean, elementu horiek zelan lantzen diren edo zelan landu diren leku eta historiaren une desberdinetan aztertuko da.
   Dantza Tradizionala
Irakasgai honetan gure inguru kulturaleko oinarrizko koreografien erritmoak eta egiturak jorratzen dira. Berrikuspen zabala egiten zaio plazako errepertorioari, kontuan hartuta egitura erritmikoak, aldaerak, apaindurak…Inprobisazioa lantzen dugu musikaren ikuspegi pertsonalean oinarritutako sormen-tresna bezala.
   Harmonia eta inprobisazioa
Ikasgai honetan musika hizkuntzaren zenbait arlotan sakontzen da, akordeen eta eskalen azterketa eta euren arteko harremanak, inprobisazioa esaten diogun adierazpen musikalaren arlo hori garatzeko behar diren ezagutzak emateko.
   Informatika musikala
Ikasgai honetan musikariarentzat erabilgarri izan daitezkeen tresna informatikoak erabiltzen ikasten da: partituren editoreak, sekuentziatzaileak, etab. Ikasgaia egiteko beharrezkoa da ordenagailua eta Windows erabiltzeko oinarrizko ezagutzak edukitzea.
   Korua
Koruan parte hartzea ikasle guztien eskura dagoen aukera da. Eskolak zenbait talde antolatzen ditu izena eman duten pertsonen, adinen edo maila musikalaren arabera.
   Musika Hizkuntza
Bere izenak adierazten duen moduan, musikaren hizkuntza ikasten da: bere elementuak, zelan irakurtzen eta idazten den, bere arauak, etab. Gure eskolan derrigorrezkoa da eskaintzen diren lau ikastaroetatik gutxienez bi egitea.
   Musikoterapia
Hezkuntza-premia bereziak dituzten umeei musikara hurbiltzeko aukera eskaini nahi diegu, musikaren bidez euren ahalmenak garatzeko eta, hartara, euren bizimoduaren kalitatea hobetzeko
   Inprobisazioa tailerra
   Talde instrumentala
Taldeko musika praktikatzeko ezarri den ikasgaia da. Talde mota desberdinak daude: Akordeoi-taldea, banda, gitarra-taldea, konboa, orkestra, piano jo lau eskuz, txistu taldea ... Eskolak banatuko ditu ikasleak talde batean edo bestean, jotzen duten instrumentuaren arabera.

Oharra: hurrengo ikasgaietan, analisia, harmonia eta inprobisazioa, informatika musikala, inprobisazio tailerra eta talde instrumentala, aurreko ezaguerak edukitzea beharrezkoa da.

Zentroak

 • Galera (Santutxu)
 • Pio Baroja H. I. (Txurdinaga)
 • Felix Serrano H. I. (Indautxu)
 • Deustu H. I. (Deustu)
 • Epaltzaren Alarguna H. I. (Campo Volantín)

Irakaskuntzaren Antolamendua


  2. Maila 3. Maila 4. Maila
Instrumentua
edo kantua
10º 11º 12º
Koru edo
instrumento-taldea
  Instrumentu-
taldea

Instrumentu-taldea

Instrumentu-
taldea

Korua Korua Korua
Musika
hizkuntza

3º, 4º eta 5º
Dantza Tradizionala Dantza Tradizionala (6 kurtso)
Dantza Tailerra   1º eta 2º
Perkusio
Tradizionala
 
Harmonia eta
inprobisazioa
  1º eta 2º
Inprobisazio
tailerra
  kurtso mugarik gabe
Informatika
musikala
  Hasiera - Finale - Band in a Box - Software musikala librea - Protools - Sortze-informatika - Muse Score
Musikoterapia kurtso mugarik gabe

Nahitaezkoa   Hautazkoa

2. Maila (1. - 4. kurtsoak)

Honako hauek dira lehenengo zikloko (1. eta 2. kurtsoak) ikasgaiak:
   Instrumentua edo kantua
Ikasle bakoitzak ordu erdi astean.
   Musika-hizkuntza
Lehenengo bi kurtsoak nahitaezkoak dira ikasle guztientzat. Ikasle bakoitzak ordu eta erdi astean, 10-15 ikasleko taldeetan.
   Korua
Hautazkoa ikasle guztientzat. Ordu bat edo ordu eta erdi astean koru taldearen arabera.
   Dantza Tradizionala
Hautazkoa ikasle guztientzat. Ikasle bakoitzak ordu eta erdi astean, 10-25 ikasleko taldeetan.
Bigarren zikloko (3. eta 4. kurtsoak) ikasgaiak lehenengo zikloko (1. eta 2. kurtsoak) ikasgai berberak dira eta honako hauek:
   Taldeak
Hautazkoa. Iraupena taldearen araberakoa izango da.
   Informatika Musikala
Hautazkoa. 5-8 ikasleko taldeak. Ordu eta erdi astean.

3. Maila (5. - 8. kurtsoak)

Honako hauek dira 3. mailako (5., 6., 7. eta 8. kurtsoak) irakasgaiak:
   Instrumentua edo kantua
Ikasle bakoitzak ordu erdi astean.
   Taldeak
Nahitaezkoa. Iraupena taldearen araberakoa izango da
   Harmonia eta inprobisazioa
Bi Kurtso. Ordu eta erdi astean, 10-15 ikasleko taldeetan.
   Analisia
Kurtso bat. Hautazkoa ikasle guztientzat. Ordu bat astean, 10-15 ikasleko taldeetan.
   Informatika Musikala
Hautazkoa ikasle guztientzat. 5-8 ikasleko taldeak. Ordu eta erdi astean
   Korua
Hautazkoa ikasle guztientzat. Ordu bat edo ordu eta erdi astean koru taldearen arabera.
   Perkusio Tradizionaleko Tailerra
Kurtso bat. Hautazkoa 3. eta 4. mailako ikasleentzat. Ordu bat astean. 4-6 ikasleko taldeak
   Dantza Tradizionaleko Tailerra
Bi Kurtso. Hautazkoa 3. eta 4. mailako ikasleentzat. Ordu eta erdi astean. 10-25 ikasleko taldeak
   Beste irakasgaiak
3. mailako hautazko irakasgaiak, oraindik eman gabeak.
   3. Mailako Diploma
Diploma honen bidez, 3. mailako ikasketak amaitzean lortutako ezagupenak egiaztatzen dira. Hauek dira diploma lortzeko baldintzak:
 1. 4. mailan sartzeko gaitasun-proba gainditzea.
 2. Musika-hizkuntzako lehenengo kurtso biak eta talde instrumentaleko lau eginda edukitzea.
 3. 8 puntu lortzea, baremo honen arabera:
Irakasgai osagarriak Puntuak
Harmonia eta inprobisazioa Puntu bat kurtsoko
Analisia Puntu bat kurtsoko
Informatika musikala Puntu bat kurtsoko
Perkusio tradizionaleko tailerra Puntu bat kurtsoko
Dantza tradizionaleko tailerra Puntu bat kurtsoko
Dantza tradizionala 4. kurtsora arte: puntu bat
5.etik aurrera: 0,5 puntu
Inprobisazio tailerra 4. kurtsora arte: puntu bat
5.etik aurrera: 0,5 puntu
Talde bokalak eta instrumentalak:
» Talde instrumentala (*)
» Talde bokala
» Korua
4. kurtsora arte: puntu bat
5.etik aurrera: 0,5 puntu
Musika-hizkuntzako 3., 4. eta 5. kurtsoak (*) Puntu 2 kurtsoko
(*) Derrigorrezko irakasgaiekin ez da punturik biltzen, hau da, musika-hizkuntza kurtso birekin eta talde instrumentaleko 4 kurtsorekin.

» Ez dira kontuan hartuko errepikatutako kurtsoak, arrazoitu gabeko hutsegiteak (6tik gora seihileko batean edo 10 ikasturte osoan) izan direnean edota ikasleak aprobetxamendurik erakutsi ez duenean eskoletan.
» Ikasleak beste zentro musikalen batean egin baditu ikasketak, ikasketa-buruak erabakiko ditu aurkeztutako dokumentazioaren konbalidazioak.

4. Maila

Musika eskolen helburuak kontuan hartuta, instrumentua bigarren eta hirugarren mailetan ikasi ondoren, lortu nahi den gaitasuna lortu behar izan dute ikasleek, nolabaiteko musika jarduera egiteko gai dira eta zenbait taldetan parte hartu dezakete. Hauek dira aukeratu daitezkeen ikasgaiak:

   Instrumentua edo kantua
Hautazkoa. Ikasle bakoitzak ordu erdi astean. Ikasgai honetan matrikulatzeko, ikasleak sartzeko proba gainditu beharko du.
   Taldeak
Nahitaezkoa. Iraupena taldearen araberakoa izango da.
   Beste irakasgaiak
Beste maila batzuetako hautazko irakasgaiak, oraindik eman gabeak.

Ikaste-maila indartua

Musika-eskolen funtzionamendua arautzen duen dekretuak "ikaste-maila indartuko ikasletzat" jotzen ditu gaitasun, zaletasun eta aprobetxamendu berezia daukatenak eta araututako erregimenean (kontserbatorioan) sartzeko ahalegina egin dezaketenak. Horretarako, ikasle horiek beren prestakuntza indartzea behar dute. Ikaste-maila indartua egiteko, ikasleak gaitasun-proba bat gainditu beharko du.

Prestakuntza arloko beste jarduera batzuk

BilbaoMusikak jardunaldiak, ikastaroak, mintegiak eta abar antolatuko ditu Prestakuntza Tailerrak izenarekin. Eskolak eskaintzen duen ohiko prestakuntzaren tailer osagarriak eta profesionalentzako tailer bereziak edo bat ere prestakuntza musikalik ez duten eta musikaz gozatu eta era atseginean jardun nahi duten herritarrentzako hastapen-tailerrak izango dira. Tailerren mota, kopurua eta iraupena zehazteko antzemandako premiei eta Eskolak dituen baliabideei begiratuko zaie.

 
Webgune honek cookie propioak erabiltzen ditu informazioa biltzeko. Hori gure zerbitzuak hobetzeko eta nabigazioko zure ohituren analisia egiteko. Nabigatzen jarraitzeak cookieak instalatzea onartzea dakar.
Erabiltzaileak bere nabigatzailea konfigura dezake eta, horrela nahi badu, disko gogorrean cookieak instalatzea eragotz dezake. Hala ere, kontuan hartu behar du hori eginez gero, web-orrian nabigatzeko zailtasunak sor daitezkeela
    -    Nola itxuratu    -    Cookieen politika